Cestné panely

BETÓNOVÝ PROGRAM.

Prefabrikovaný cestný panel je plošný prefabrikát vyhotovený zo železobetónu, slúžiaci na výstavbu dočasných vozoviek, obchádzkových komunikácií, plôch na parkovanie a odstavných plôch. Má funkciu krytu, ktorým sa dopravné zaťaženie prenáša na podklad a podložie.

Technické údaje cestných panelov

Označenie: KZD 300/200/15
Dĺžka v cm: 300
Šírka v cm: 200
Výška v cm: 15
Druh betónu: C 16/20
Druh výstuže: 2 x KD 37/5 150 x 150 mm

Označenie: KZD 300/100/15
Dĺžka v cm: 300
Šírka v cm: 100
Výška v cm: 15
Druh betónu: C 16/20
Druh výstuže: 2 x KD 37/5 150 x 150 mm

Označenie: IZD 300/200/18
Dĺžka v cm: 300
Šírka v cm: 200
Výška v cm: 18
Druh betónu: C 20/25
Druh výstuže: 2 x KH 20/6 150 x 150 mm

Označenie: IZD 300/200/21
Dĺžka v cm: 300
Šírka v cm: 200
Výška v cm: 21
Druh betónu: C 25/30
Druh výstuže: 2 x KH 20/6 150 x 150 mm

Materiál: Cestný panel sa vyrába z betónu pevnostnej triedy podľa požiadavky odberateľa. Jednotlivé druhy panelov sa môžu líšiť tiež použitím rôzneho druhu betónovej výstuže.

Technické požiadavky pre manipuláciu a osadenie panelov (Doporučený postup stavby vozovky):

a) v trase dočasnej komunikácie sa v celej šírke a dĺžke vykoná odhumusovanie terénu,

b) podložie sa vyrovná. Vyrovnaná pláň sa musí zhutniť podľa platnej technickej normy, ktorá platí pre dočasné vozovky z prefabrikovaných dielcov (na hodnotu 100 % PS),

c) na upravenú zhutnenú pláň sa podľa projektu nanesie podkladová vrstva (z drveného kameniva alebo štrkopiesku, resp. iný materiál), ktorá sa kladie a zhutňuje podľa platnej technickej normy,

d) na zhutnený vyrovnaný povrch sa rovnomerne rozprestrie vrstva drobného ťaženého kameniva (piesku),

e) na vrstvu upravenú podľa bodu d) sa ukladá kryt dočasnej vozovky – cestné panely,

f) cestné panely sa prepravujú a dočasne skladujú pri stavbe vozovky na pevnom vyrovnanom teréne,

g) montáž cestných panelov sa prevádza pomocou autožeriavu,

h) pri ukladaní panelov treba dbať, aby sa podkladová vrstva nenarušila montážou vozovky,

i) na základe našich technických požiadaviek výrobku požadujeme vypracovať projektovú dokumentáciu odborne spôsobilou osobou v obore inžinierskych stavieb. Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie je geologický prieskum v danej oblasti.

Ochrana zdravia pri práci:

  • pri doprave, skladovaní cestných panelov a pri manipulácii s nimi platia ustanovenia bezpečnostných predpisov,
  • pri stavbe dočasných vozoviek treba používať príslušné ochranné pomôcky a dodržiavať bezpečnostné predpisy.

    Maecenas ultrices ultricies neque a pellentesque. Sed aliquet augue quam, ac mollis urna mattis in. Nunc pellentesque lobortis …

    Maecenas ultrices ultricies neque a pellentesque. Sed aliquet augue quam, ac mollis urna mattis in. Nunc pellentesque lobortis …

    Maecenas ultrices ultricies neque a pellentesque. Sed aliquet augue quam, ac mollis urna mattis in. Nunc pellentesque lobortis …

    Maecenas ultrices ultricies neque a pellentesque. Sed aliquet augue quam, ac mollis urna mattis in. Nunc pellentesque lobortis …