Zhodnocovanie odpadu

ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV.

Naša spoločnosť sa zaoberá aj zhodnocovaním stavebného odpadu. Po odobratí odpadu vydávame pôvodnému majiteľovi aj potvrdenie o likvidácii odpadu potrebné pre odbor životného prostredia.

Uvádzame všetky rozhodnutia, na základe ktorých je našej soločnosti umožnené zaoberať sa touto činnosťou:

Rozhodnutie OÚ Trebišov – Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov OU-TP-OSZP-2020/007304-007
Rozhodnutie OÚ Trebišov – Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhdonocovanie odpadov OU-TP-OSZP-2019/011482-004
Rozhodnutie OÚ Trebišov – Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhdonocovanie odpadov OU-TP-OSZP-2019/012772-003